Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling grondslagen IOAW

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Regeling vaststelling grondslagen IOAW

Artikel 1

 • 1 De grondslag voor de werkloze werknemer en de echtgenoot die beiden 21 jaar of ouder zijn wordt vastgesteld op: € 1.608,48.

 • 2 De grondslag voor de alleenstaande werkloze werknemer, die met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft, wordt vastgesteld op: € 804,24.

 • 3 De grondslag voor de alleenstaande werkloze werknemer wordt vastgesteld op: € 1.245,01.

Artikel 1a

 • 1 De grondslag voor de alleenstaande werknemer, bedoeld in artikel 63e, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt voor:

  • a. [Red: vervallen;]

  • b. 2016 vastgesteld op: € 1.134,39;

  • c. 2017 vastgesteld op: € 1.023,77;

  • d. 2018 vastgesteld op: € 914,85.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel a, vervalt met ingang van 1 januari 2016.

 • 3 Het eerste lid, onderdeel b, vervalt met ingang van 1 januari 2017.

 • 4 Het eerste lid, onderdeel c, vervalt met ingang van 1 januari 2018.

 • 5 Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 1996.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling grondslagen IOAW.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 1995

de

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert