Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandatering bestuurs-bevoegdheden aan ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen

Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Mandatering bestuurs-bevoegdheden aan ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluit:

Artikel I

De ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen met volgende functies: Inspecteur-Generaal der Mijnen, plaatsvervangend Inspecteur-Generaal der Mijnen, Hoofdinspecteur en Inspecteur van het Staatstoezicht op de Mijnen zijn bevoegd tot het stellen van een eis als bedoeld in artikel 5.14:6 van het Arbeidstijdenbesluit.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 1995

De Minister voornoemd,

A.P.W. Melkert