Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Archiefbesluit 1995

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting: Geen
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:AMvB
Identificatienummer:BWBR0007748

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 16-04-2012

Grondslagen voor deze regeling


Wetsfamilie

Archiefwet 1995

Archiefbesluit 1995


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Archiefbeheersregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2009
 2. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
 3. Archiefregeling
 4. Archiefregeling Departement van Financiën te Londen – later: Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen
 5. Archiefregeling historische personeelsdossiers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Archiefregeling I voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening
 7. Archiefregeling II voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Archiefregeling Londens Archief
 10. Archiefregeling van de Beheerder van Nederlandsche eigendommen later de afdeling beheer van Nederlandsche eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële Raad van de ambassade der Nederlanden te Londen
 11. Archiefregeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 november 2011 nr. BV/DCA/2011/18957 voor het archief op het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen
 12. Archiefregeling van het Bureau Programma Ondersteuning inclusief de Projectgroep Parlementair Onderzoek College van Toezicht Sociale Verzekeringen voor de archieven op het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid
 13. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 14. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Verzekeringen
 15. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen
 16. Archiefregeling voor de archieven van de Directie van de Grootboeken der Nationale Schuld, 3% Grootboek 1946, ressorterend onder het ministerie van Financiën
 17. Archiefregeling voor de archieven van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 18. Archiefregeling voor de archieven van de Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen van het Ministerie van Financiën
 19. Archiefregeling voor de archieven van de Liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat (1929) 1941–1958, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 20. Archiefregeling voor de archieven van de voormalige afdeling/directie Bewindvoering, afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering van het Ministerie van Financiën
 21. Archiefregeling voor de archieven van het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO) te ’s-Gravenhage van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
 22. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen 1959–1966, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 23. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal bureau voor het Consumentenkrediet, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
 24. Archiefregeling voor de archieven van het Grootboek Wederopbouw en het Grootboek Rijn- en Binnenvloot ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 25. Basisregeling Archiefbeheer van het Stimuleringsfonds voor Architectuur
 26. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Milieu 2012
 27. Beheersregels documentaire informatievoorziening LNV 2003
 28. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden
 29. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden 2001
 30. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden Bureau invordering
 31. Beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid van archiefbescheiden
 32. Beperkende bepalingen t.a.v. openbaarheid archiefbescheiden
 33. Beperking openbaarheid archiefbescheiden Stichting Landelijke Bezettingsschade (SLB) 1942-1945 en de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) 1946-1982
 34. Besluit archiefbeheersregels SER
 35. Besluit beheersregels archiefbescheiden HBD
 36. Besluit beheersregels Productschap Dranken archiefbescheiden 2011
 37. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Statische Archieven Overzeese Rijksdelen 1925–1980
 38. Besluit beperkende bepalingen op openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden
 39. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden archief afdeling Kabinet 1945–1991
 40. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid werkarchief jhr. mr. H.F. van Kinschot (overbrengen naar het Nationaal Archief)
 41. Besluit beperking openbaarheid archief Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen
 42. Besluit beperking openbaarheid archief Chef Technische Zaken en Materieel van de Luchtmachtstaf, enz. Ministerie van Defensie 1946–1957
 43. Besluit beperking openbaarheid archief Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Ministerie van Defensie 1952–1979 (1997)
 44. Besluit beperking openbaarheid archief diensten Protestantse en Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (1938) 1945–1982
 45. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Interne Zaken en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode 1951–1997 (2002)
 46. Besluit beperking openbaarheid archief Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging
 47. Besluit beperking openbaarheid archief Personeel Organisatie en Innovatie en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode (1934) 1976–1997 (2004)
 48. Besluit beperking openbaarheid archief Rijksverzekeringsbank periode 1901–1956
 49. Besluit beperking openbaarheid archief Vereniging van Raden van Arbeid over de periode 1919–1988
 50. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ((militaire) onderscheidingen van het Ministerie van Defensie, (1922) 1940−1986 (1998))
 51. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (archief Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984)
 52. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Luchtmachtstaf Ministerie van Defensie (1945) 1951–1986 (1996)
 53. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archieven Generale Staf/Staf Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979)
 54. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 55. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Dienstplicht (1947) 1954–1981 (1989))
 56. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Militair Personeel (1949) 1954–1981 (1984))
 57. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Legerraad 1945–1994)
 58. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Nederlandse militaire deelname aan de vredesoperaties UNIFIL, MFO en UNTAG van het Ministerie van Defensie, (1968) 1979–1990)
 59. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960]
 60. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden collectie Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (archieven van de Ordedienst, de Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en van andere organisaties) (1934) 1940–1947 (2003)
 61. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (1942–1946), enz.
 62. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden (1 januari 1989-1 januari 1990)
 63. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden, 1978-1985
 64. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten en de afwikkeling daarvan, 1940–1947
 65. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962
 66. Besluit beperking openbaarheid archieven Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie en Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven
 67. Besluit beperking openbaarheid archieven bedrijfsverenigingen 2005
 68. Besluit beperking openbaarheid archieven van ‘De Samenwerking’ Bedrijfsvereniging voor de Slagers- en Vleeswaren, de Groothandel in Vlees en Pluimveeslachterijen en Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen
 69. Besluit beperking openbaarheid van bescheiden uit het archief Beleidsbureau Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1970–1988
 70. Besluit beperking van de openbaarheid van archieven bedrijfsverenigingen
 71. Besluit HPA beheersregels archiefbescheiden akkerbouwproductschappen 2001
 72. Kaderregeling documentaire informatievoorziening SZW 2009
 73. Openbaarheid archiefbescheiden Bureau Nationale Veiligheid
 74. Overbrenging archief Kabinet Minister-President (1945-1979) naar Nationaal Archief
 75. Regeling archiefbeheer Kadaster
 76. Regeling archiefbeheer UWV
 77. Regeling archiefbeheer VWS
 78. Regeling beheer archiefbescheiden
 79. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden Pensioenraad 1913–1944
 80. Regeling beperkende bepalingen van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden (archief Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden 1952–1997)
 81. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Binnenlands Bestuur
 82. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten 1957–1984
 83. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Directoraat-Generaal Verkeer (1914) 1945–1979 (1994)
 84. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Kabinetsarchief Binnenlands Bestuur 1933–1955
 85. Regeling informatiebeheer OCW
 86. Regeling vervanging archiefbescheiden
 87. Statuut documentaire informatievoorziening Financiën, 2008
 88. Vervanging archiefbescheiden Tewerkgestelde Erkend Gewetensbezwaarden Militaire Dienst

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Archiefbeheersregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2009, artikel: 1
 2. Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2010, artikel: 1
 3. Besluit deelname Rijk aan Regeling RHC Drents Archief, bijlage: Bijlage
 4. Besluit informatiebeheer OPTA 2003, artikel: 1
 5. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (Kabinet der Koningin), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van het Kabinet der Koningin op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 6. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (Nationale Ombudsman), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Nationale Ombudsman op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 7. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Algemene Rekenkamer), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Algemene Rekenkamer op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 8. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Kanselarij der Nederlandse Orden), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Kanselarij der Nederlandse Orden op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 9. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State), bijlagen: Selectielijst voor de handelingen van de Raad van State op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945 , [ Onbenoemd ]
 10. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de tweede kamer der staten-generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Rechtbanken), bijlage: Basisselectiedocument zittende magistratuur
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Justitie), bijlage: Basis selectiedocument
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK)), bijlage: Basisselectiedocument landbouwkwaliteit en voedselveiligheid
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), bijlage: [ Onbenoemd ]
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds), bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat), bijlage: Basisselectiedocument
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat), bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie vanaf 1994 (Ministerie van Defensie), bijlage: Basisselectiedocument beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 21. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat), bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 22. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 23. Instellingsbesluit Adviescommissie Versterking Randstad, artikel: 4
 24. Instellingsbesluit Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen, artikel: 8
 25. Instellingsbesluit Commissie van Wijzen inzake het herindelingsadvies Gooi- en Vechtstreek, artikel: 4
 26. Instellingsbesluit Consultatief Orgaan Fries 2010, artikel: 7
 27. Instellingsbesluit Gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies, artikel: 4
 28. Instellingsbesluit Interbestuurlijke taskforce gemeenten, artikel: 4
 29. Instellingsbesluit Stuurgroep decentralisatie Friese taal naar de provincie Fryslân, artikel: 4
 30. Instellingsbesluit Stuurgroep doorlichting specifieke uitkeringen, artikel: 4
 31. Instellingsbesluit Werkgroep en stuurgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt, artikel: 8
 32. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008, bijlage: Bijlage
 33. Regeling archiefbeheer UWV, artikelen: 1 , 7
 34. Regeling archiefbeheer VWS, bijlage: 2
 35. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997, bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (
 36. Vaststelling selectielijst Kabinet der Koningin, bijlage: Inhoudsopgave
 37. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren over de periode 1945-1998: neerslag handelingen Wageningen Universiteit, bijlage: Basisselectiedocument
 38. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002, bijlage: Bijlage
 39. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945–1999 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument
 40. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945-2004, bijlage: Basisselectiedocument
 41. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996, bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT
 42. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beleidsterrein Monumentenzorg 1945–1990, bijlage: Bsd monumentenzorg 1945–1990
 43. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Deviezenbeleid over de periode 1945-1981 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), bijlage: Ontwerp-basisselectiedocument deviezenbeleid 1945–1981
 44. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode 1945–1999, bijlage: Basisselectiedocument
 45. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Politie over de periode vanaf 1994 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 46. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Erasmus Universiteit Rotterdam, bijlage: Basisselectiedocument Studiefinanciering 1945–1994
 47. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen Stichting Nederlands Fonds voor de Film op het beleidsterrein Kunsten over de periode vanaf 1956, bijlage: Basisselectiedocument van het bestuur van de stichting nederlands fonds voor de film op het beleidsterrein kunsten over de periode vanaf 1956
 48. Ynstellingsbeslút Konsultatyf Orgaan Frysk 2010, artikel: Kêst 7
 49. Ynstellingsbeslút Stjoergroep desintralisaasje Fryske taal nei de provinsje Fryslân ta, artikel: Kêst 4

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 13-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2013

 

Wijziging

07-09-2012

Stb. 2012, 444

 

30-11-2012

Stb. 2012, 634

20-08-2008

 

Wijziging

26-07-2008

Stb. 2008, 326

 

26-07-2008

Stb. 2008, 326

01-09-2006

 

Wijziging

18-07-2006

Stb. 2006, 369

 

18-07-2006

Stb. 2006, 369

08-03-2006

 

Wijziging

24-10-2005

Stb. 2005, 574

 

21-02-2006

Stb. 2006, 109

01-07-2005

 

Wijziging

22-06-2005

Stb. 2005, 320

 

22-06-2005

Stb. 2005, 320

12-12-2001

 

Wijziging

15-12-1995

Stb. 1995, 671

28-11-2001

Stb. 2001, 591

24-08-2001

 

Wijziging

15-12-1995

Stb. 1995, 671

08-08-2001

Stb. 2001, 381

15-05-1998

 

Wijziging

20-04-1998

Stb. 1998, 266

 

20-04-1998

Stb. 1998, 266

01-01-1996

 

Nieuwe regeling

15-12-1995

Stb. 1995, 671

15-12-1995

Stb. 1995, 671