Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend op 01-10-2008


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 7.3.1. Onderscheid opleidingen educatie

  • 1. De volgende opleidingen educatie worden onderscheiden:

   • a. opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, gericht op het behalen van een diploma, bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs, of onderdelen van dat diploma,

   • b. opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren,

   • c. de opleidingen Nederlands als tweede taal I en II, niveaus B1 en B2 van het Raamwerk NT2, die opleiden voor het niveau van het diploma Nederlands als tweede taal, bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal,

   • d. de opleidingen Nederlands als tweede taal, niveaus A1 en A2 van het Raamwerk NT2,

   • e. de opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op alfabetisering, en

   • f. andere opleidingen, gericht op sociale redzaamheid.