Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend op 22-11-2011


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 2.1.10. Aanvraag en fusie-effectrapportage

  • 1. De rechtspersoon dient dan wel de rechtspersonen gezamenlijk dienen een aanvraag in bij Onze Minister voor het verkrijgen van de goedkeuring bedoeld in artikel 2.1.9. De aanvraag gaat vergezeld van:

   • a. een door de rechtspersoon dan wel rechtspersonen opgestelde fusie-effectrapportage, en

   • b. een schriftelijk advies over, of voor zover van toepassing de schriftelijke instemming met de fusie door de betrokken medezeggenschapsraden die is voorafgegaan door de kennisname van de fusie-effectrapportage door de medezeggenschapsraden.

  • 3. De fusie-effectrapportage bevat ten minste een weergave van:

   • a. de motieven van de fusie,

   • b. de alternatieven voor de fusie,

   • c. het tijdsbestek waarbinnen de fusie zal worden gerealiseerd,

   • d. de te bereiken doelen,

   • e. de effecten van de fusie op de keuzevrijheid, in het bijzonder de effecten van de fusie op de spreiding en omvang van de betrokken rechtspersonen in de regio, de onderwijskundige en bestuurlijke diversiteit van het onderwijsaanbod in de regio,

   • f. de kosten en baten van de fusie,

   • g. de personele en financiële gevolgen van de fusie, waaronder begrepen de gevolgen voor de dienstverlening aan deelnemers en de eventuele gevolgen voor andere belanghebbende partijen,

   • h. de wijze waarop over de fusie wordt gecommuniceerd, en

   • i. de wijze waarop de fusie wordt geëvalueerd.

  • 4. Bij ministeriële regeling wordt een modelformulier voor de fusie-effectrapportage vastgesteld.