Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling model controle-certificaat verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet

Geldend van 01-10-1995 t/m heden

Regeling vaststelling model controle-certificaat verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 8, vierde lid, van het Besluit verklaringhouders Scheepvaart-verkeerswet;

Besluit:

Artikel 1

Voor het certificaat, bedoeld in artikel 8, vierde lid, van het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet, wordt het model vastgesteld dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1995.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling model controle-certificaat verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 september 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink