Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging systeembeschrijving door wijziging Logisch ontwerp GBA versie 2[Regeling vervallen per 01-02-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2005.]

Geldend van 01-11-1995 t/m 30-09-2005

Wijziging systeembeschrijving door wijziging Logisch ontwerp GBA versie 2

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm,

Gelet op artikel 11 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-02-2006]

De systeembeschrijving, bedoeld in artikel 11 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, wordt gewijzigd door wijziging van het Logisch ontwerp GBA versie 2 overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2 [Vervallen per 01-02-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 1995.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 11 september 1995

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm