Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing bevolkingsonderzoek naar borstkanker als bevolkingsonderzoek bedoeld in Besluit c.p.v.[Regeling vervallen per 01-12-2008.]

Geldend van 01-09-1995 t/m 30-11-2008

Aanwijzing bevolkingsonderzoek naar borstkanker als bevolkingsonderzoek bedoeld in Besluit c.p.v.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, onder b, van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-12-2008]

Als bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 2, onder b, van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid wordt aangewezen bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Artikel 2 [Vervallen per 01-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1995.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers