Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Uitvoeringswet verdrag chemische wapens

Wetstechnische informatie voor Artikel 5


Informatie geldend op 25-01-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsbesluit verdrag chemische wapens

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringswet verdrag chemische wapens, artikelen: 11 , 7 , 8
  2. Wet op de economische delicten, artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 13-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

30-04-1997

 

Nieuwe regeling

08-06-1995

Stb. 1995, 338

23911

22-04-1997

Stb. 1997, 180