Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling erkenning vaarbekwaamheidsbewijs politie[Regeling vervallen per 01-07-2009.]

Geldend van 20-03-1997 t/m 30-06-2009

Regeling erkenning vaarbekwaamheidsbewijs politie

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2009]

Het vaarbekwaamheidsbewijs politie, door het Korps Landelijke Politiediensten afgegeven na 31 maart 1994 voor het besturen van een klein politievaartuig op rivieren, kanalen en meren, wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2009]

Het vaarbekwaamheidsbewijs politie, door het Korps Landelijke Politiediensten afgegeven na 31 maart 1994 voor het besturen van een klein politievaartuig op alle binnenwateren, wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2009]

Het vaarbekwaamheidsbewijs, afgegeven door het Korps Rijkspolitie van 1 november 1988 tot 1 april 1994, voor het besturen van een klein politievaartuig op rivieren, kanalen en meren, wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2009]

Het vaarbekwaamheidsbewijs, afgegeven door het Korps Rijkspolitie van 1 november 1988 tot 1 april 1994, voor het besturen van een klein politievaartuig op alle binnenwateren, wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 1988.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning vaarbekwaamheidsbewijs politie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 juni 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink