Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Archiefwet 1995

Wetstechnische informatie voor Artikel 7


Informatie geldend op 16-04-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Kadaster (veldwerken, hulpkaarten en Lijsten 78a)
 2. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden (I & M)
 3. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden (OCW)
 4. Besluit tot digitale vervanging van archiefbescheiden (2011)
 5. Besluit vervanging archiefbescheiden (aanvragen toekenning huursubsidie)
 6. Besluit vervanging archiefbescheiden (penitentiaire dossiers)
 7. Besluit vervanging archiefbescheiden Directie Justitiële Inrichtingen
 8. Besluit vervanging archiefbescheiden UWV
 9. Besluit vervanging door zorgdrager
 10. Besluit vervanging personeelsdossiers Centraal Justitieel Incassobureau
 11. Besluit vervanging personeelsdossiers openbaar ministerie
 12. Besluit vervanging personeelsdossiers Raad voor de Kinderbescherming
 13. Regeling vervanging archiefbescheiden
 14. Regeling vervanging archiefbescheiden toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet
 15. Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn
 16. Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn 1999
 17. Vervanging archiefbescheiden Centrale Bewaarplaats
 18. Vervanging archiefbescheiden Tewerkgestelde Erkend Gewetensbezwaarden Militaire Dienst

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Archiefbeheersregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2009, artikel: 1
 2. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006, artikel: 1
 3. Archiefbesluit 1995, artikel: 6
 4. Archiefwet 1995, artikelen: 1 , 2a
 5. Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2010, artikel: 18
 6. Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden, artikel: 2
 7. Besluit beheersregels archiefbescheiden HBD, artikel: 1
 8. Besluit deelname Rijk aan Regeling RHC Drents Archief, bijlage: Bijlage
 9. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken), artikel: 2
 10. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), artikel: 2
 11. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken), artikel: 2
 12. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën), artikel: 2
 13. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), artikel: 2
 14. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), artikel: 2
 15. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), artikel: 2
 16. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), artikel: 2
 17. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), artikel: 2
 18. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat), artikel: 2
 19. Besluit Regeling Brabants Historisch Centrum, bijlage: Regeling Brabants Historisch Centrum
 20. Besluit Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg, bijlage: Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
 21. Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke, bijlage: Regeling Letterhoeke
 22. Regeling deelname Rijk aan de Regeling Het Zeeuws Archief, bijlage: Regeling Het Zeeuws Archief
 23. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010, artikel: 1
 24. Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land, artikel: 2
 25. Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikel: 50a
 26. Regeling Historisch Centrum Overijssel, bijlage: Bijlage
 27. Regeling informatiebeheer OCW, bijlage: Bijlage
 28. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Gelders Archief', artikel: 2
 29. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven', bijlage: Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven'
 30. Statuut documentaire informatievoorziening Financiën, 2008, artikel: 20
 31. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 09-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2013

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

30-11-2012

Stb. 2012, 633

 

Wijziging

19-04-2012

Stb. 2012, 243

33095

30-11-2012

Stb. 2012, 632

01-01-1996

 

Nieuwe regeling

28-04-1995

Stb. 1995, 276

22866

15-12-1995

Stb. 1995, 671