Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vrijstelling verplichtingen Abw[Regeling vervallen per 01-02-2005.]

Geldend van 23-02-2002 t/m 31-01-2005

Vrijstelling van verplichtingen Algemene bijstandswet

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 113, vierde lid, van de Algemene bijstandswet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-02-2005]

  • 2 Burgemeester en wethouders kunnen, gehoord de Centrale organisatie werk en inkomen, in een bijzonder geval van het eerste lid afwijken.

Artikel 1a [Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling verplichtingen Abw.

Artikel 2 [Vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Algemene bijstandswet in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 april 1995

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert