Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing ambtenaar ex artikel 19 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Geldend van 25-04-2014 t/m heden

Regeling aanwijzing ambtenaar ex artikel 19 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaar als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren wordt aangewezen de hoofdinspecteur van de divisie Veterinair en import van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 februari 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers