Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling uitrusting ambtenaren van politie bij Korps landelijke politiediensten en bijzondere ambtenaren van politie[Regeling vervallen per 21-02-2007.]

Geldend van 01-02-1995 t/m 20-02-2007

Vaststelling uitrusting ambtenaren van politie bij Korps landelijke politiediensten en bijzondere ambtenaren van politie

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 21-02-2007]

De Uitrustingsregeling politie 1994 is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar van politie die werkzaam is bij het Korps landelijke politiediensten en de bijzondere ambtenaar van politie.

Artikel 2 [Vervallen per 21-02-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Deze regeling zal in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 9 januari 1995

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

H. P. Wooldrik

,

het hoofd van de Directie Politie