Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst overgifte kentekenbewijs

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst invordering kentekenbewijs

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiƫn;

Gelet op artikel 39, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van het Kentekenreglement;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren der rijksbelastingdienst, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement worden aangewezen:

Artikel 2

[Red: Wijzigt deze regeling.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt deze regeling.]

Artikel 4

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 september 1974, nr. RVW 65717, houdende aanwijzing van de ambtenaren, bedoeld in artikel 22, eerste lid onder b, van het Reglement kentekenregistratie (aanwijzing ambtenaren Rijksbelastingdienst) (Stcrt. 192), wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst overgifte kentekenbewijs.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink