Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling meldingen Wvo glastuinbouw[Regeling vervallen per 04-03-2004.]

Geldend van 01-11-1994 t/m 03-03-2004

Regeling houdende vaststelling van nadere regels m.b.t. de gegevens die bij de melding van lozingen vanuit glastuinbouwbedrijven moeten worden verstrekt

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2b, derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 04-03-2004]

Degene die voornemens is te lozen onderscheidenlijk het lozen te veranderen vanuit een glastuinbouwbedrijf, verstrekt de in de bij dit besluit behorende bijlage vastgestelde gegevens.

Artikel 2 [Vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 1994.

Artikel 3 [Vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meldingen Wvo glastuinbouw.

's-Gravenhage, 20 september 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage [Vervallen per 04-03-2004]

Bijlage 36497.png
Bijlage 36498.png
Bijlage 36499.png
Bijlage 36500.png
Bijlage 36501.png
Bijlage 36502.png
Bijlage 36503.png
Bijlage 36504.png
Bijlage 36505.png
Bijlage 36506.png
Bijlage 36507.png