Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Reisregeling buitenland

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Reisregeling buitenland

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het Reisbesluit buitenland;

Besluit:

Artikel 1

 • 2 De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstig toepassing.

Artikel 2. Eigen motorvoertuig voor reisgedeelte binnen het Europees deel van Nederland

 • 2 De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van het besluit bedraagt € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt verhoogd met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere in het kader van de dienstreis meereizende betrokkene, tot een maximum van € 0,37 per afgelegde kilometer.

Artikel 2a

 • 2 De toepassing van het eerste lid geschiedt per kalenderjaar.

 • 3 Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de dienstbetrekking eindigt.

 • 4 Bij de toepassing van het eerste en tweede lid worden de vergoedingen, genoemd in de artikelen 2, 3 en 4, toegekend als voorschot.

 • 5 Na afloop van het desbetreffende kalenderjaar worden de in het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.

 • 6 Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in het desbetreffende kalenderjaar uitbetaalde vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de overeenkomstig de artikelen 11, vierde lid, 12 en 13 van de Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woon-werkverkeerkilometers waarvoor een tegemoetkoming is toegekend.

Artikel 3. Verblijfkosten

 • 1 Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfkosten als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit wordt uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd, met dien verstande dat:

  • a. voor een binnen het Europees deel van Nederland verlopend gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer dat aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot, artikel 5 van de Reisregeling binnenland overeenkomstig wordt toegepast;

  • b. indien bij reizen, anders dan bij reizen per vliegtuig of boot, tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden toegepast.

 • 2 De vergoeding voor verblijfkosten bestaat uit:

  • a. een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten (logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, met dien verstande dat indien niet een bewijsstuk kan worden overgelegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid, bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 18.00 tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 3 De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.

 • 5 Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor onder toepassing van artikel 4 in vergoeding wordt voorzien.

Artikel 4. Verblijfkosten bij langdurig verblijf in het buitenland

 • 1 Indien de betrokkene een dienstreis maakt van langer dan zestig dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten het Europees deel van Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfkosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving van die plaats in ieder geval met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding is, uit:

Artikel 5. Garderobekosten

De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12 van het besluit bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming voor aangeschafte kleding en uitrusting maximaal € 453,78 bedragen, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude.

Een aantal van deze gebieden wordt in de bij deze regeling gevoegde bijlage II genoemd.

Artikel 6. Kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage

De maximumvergoeding van kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het besluit bedraagt € 2.268,90 per dienstreis.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling, die met de toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1994.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reisregeling buitenland.

's-Gravenhage, 12 september 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-generaal Management en Personeelsbesleid

,

H.A.P.M. Pont

Bijlage I. , behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Reisregeling buitenland

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten in euro

Bedrag overige kosten in euro

Afghanistan    

Kabul

169

73

Overige

61

29

Albanië    

Tirana

184

104

Overige

83

41

Algerije    

Algiers

354

126

Overige

279

80

Amerikaans-Samoa    

Alle steden

137

81

Angola    

Luanda

394

141

Overige

208

70

Anguilla    

Alle steden

257

133

Antigua en Barbuda    

Alle steden

199

122

Argentinië    

Buenos Aires

237

112

Overige

192

63

Armenië    

Yerevan

86

79

Overige

60

55

Aruba    

Alle steden

221

125

Australië    

Canberra, Melbourne en Sydney

146

97

Overige

124

73

Azerbeidzjan    

Bakoe

234

111

Overige

145

77

Bahama's    

Alle steden

231

130

Bahrein    

Manama

228

113

Bangladesh    

Dhaka

218

108

Overige

122

36

Barbados    

Alle steden

175

155

Belarus    

Minsk

106

80

Overige

126

53

België    

Alle steden

181

121

Belize    

Belize-Stad

156

100

Overige

278

96

Benin    

Cotonou

164

81

Overige

97

36

Bermuda    

Alle steden

346

124

Bhutan    

Thimphu

239

70

Overige

204

38

Bolivia    

La Paz

109

70

Overige

109

59

Bonaire    

Alle steden

180

115

Bosnië en Herzegovina    

Sarajevo

79

70

Banja Luka

97

42

Mostar

86

73

Travnik

78

35

Overige

51

49

Botswana    

Gaborone

151

54

Overige

218

61

Brazilië    

Brasilia

103

41

Belem

80

41

Belo Horizonte

70

36

Campinas

76

36

Cuiaba

70

41

Curitiba

66

39

Fortaleza

82

37

Manaus

71

38

Palmas

75

35

Porto Allegre

63

34

Recife

78

34

Rio De Janeiro

133

50

Salvador

70

38

Sao Luis

65

43

Sao Paulo

124

47

Overige

65

31

Brunei    

Alle steden

109

52

Bulgarije    

Sofia

129

58

Burgas, Plovdiv, Stara Zagora en Varna

58

39

Overige

43

32

Burkina Faso    

Ouagadougou

199

90

Overige

63

54

Burundi    

Bujumbura

126

74

Overige

93

45

Cambodja    

Phnom-Penh

212

105

Overige

232

53

Canada    

Ottawa

170

104

Calgary

169

91

Halifax

127

103

Montreal

143

99

Toronto

169

99

Vancouver

184

99

Overige

113

88

Canarische Eilanden    

Alle steden

89

62

Centraal-Afrikaanse Republiek    

Bangui

149

122

Overige

31

29

Chili    

Santiago

155

80

Overige

131

57

China    

Peking

126

125

Changchun

147

64

Changsha

109

76

Chengdu

222

80

Dalian

121

111

Fuzhou

142

94

Guangzhou

114

118

Guilin

130

94

Guiyang

127

66

Haikou

238

118

Hangzhou

207

122

Jinan

131

95

Kunming

173

94

Lhasa

153

90

Nanjing

112

95

Nanning

136

67

Quingdao

140

105

Sanya

134

97

Shanghai

211

129

Shenyang

125

102

Shenzhen

198

112

Suzhou

139

118

Taiyuan

123

101

Tianjin

155

112

Urumuqi

117

81

Wu Han

125

83

Xi'An

124

86

Xiamen

179

110

Yanji

132

74

Zhengzhou

144

100

Overige

111

58

China, Hong Kong    

Hong Kong

193

164

China, Macau    

Macau

147

76

Colombia    

Bogotá

90

29

Overige

81

24

Comoren    

Moroni

100

81

Overige

66

63

Congo-Brazaville    

Brazzaville

283

134

Overige

268

82

Congo-Kinshasa    

Kinshasa

248

128

Overige

141

67

Cookeilanden    

Rarotonga

206

121

Overige

97

105

Costa Rica    

San José

107

74

Overige

165

64

Cuba    

Havana

134

66

Overige

105

53

Curaçao    

Alle steden

170

105

Cyprus    

Nicosia

150

88

Overige

107

68

Denemarken    

Alle steden

150

149

Djibouti    

Djibouti

293

121

Overige

53

47

Dominica    

Alle steden

143

112

Dominicaanse Republiek    

Santo Domingo

201

83

Overige

216

43

Duitsland    

Berlijn

146

119

Bonn

110

101

Hamburg

141

125

München

192

103

Overige

103

88

Ecuador    

Quito

327

117

Overige

332

88

Egypte    

Caïro

157

100

Overige

140

69

El Salvador    

San Salvador

127

78

Overige

51

40

Equatoriaal-Guinea    

Malabo

329

101

Overige

157

46

Eritrea    

Asmara

72

123

Overige

76

99

Estland    

Tallinn

97

109

Overige

81

103

Ethiopië    

Addis Abeba

302

103

Overige

163

43

Fiji    

Suva

313

129

Overige

222

77

Filipijnen    

Manila

210

124

Overige

130

36

Finland    

Helsinki

142

121

Overige

118

118

Frankrijk    

Parijs

169

138

Overige

147

111

Gabon    

Libreville

297

161

Overige

218

68

Gambia    

Banjul

141

73

Overige

47

23

Georgië    

Tbilisi

197

93

Bakuriani

104

64

Batumi

156

71

Gudauri

169

104

Kobuleti

130

80

Overige

76

51

Ghana    

Accra

394

141

Overige

310

84

Gibraltar    

Alle steden

246

145

Grenada    

Alle steden

213

148

Griekenland    

Athene

137

99

Thessaloniki

92

59

Overige

80

51

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)    

Londen

264

125

Overige

197

107

Guam    

Alle steden

160

102

Guatemala    

Guatemala-Stad

145

105

Overige

184

77

Guinee    

Conakry

140

119

Overige

50

50

Guinee-Bissau    

Bissau

107

63

Overige

68

38

Guyana    

Georgetown

236

112

Overige

90

58

Haïti    

Port-au-Prince

179

89

Overige

119

44

Honduras    

Tegucigalpa

106

57

La Ceiba

105

57

Roatan

97

59

San Pedro Sula

130

44

Overige

59

34

Hongarije    

Alle steden

181

90

Ierland    

Alle steden

152

97

IJsland    

Alle steden

196

106

India    

New Delhi

158

78

Agra

76

48

Bangalore

133

60

Calcutta

118

67

Chennai

118

56

Hyderabad

130

79

Jaipur

103

51

Mumbai

148

77

Pune

82

42

Srinagar

207

67

Overige

84

43

Indonesië    

Jakarta

169

84

Ambon

59

50

Balik Papan

59

52

Bandung

82

50

Bogor

84

52

Denpasar

251

99

Jayapura

81

37

Mataram en Senggigi

129

89

Medan

66

52

Menado

100

54

Nusa Dua

298

135

Padang

74

31

Semarang

54

56

Surabaya

161

73

Yogyakarta

99

49

Overige

52

36

Irak    

Bagdad

137

84

Overige

265

56

Iran    

Teheran

119

59

Overige

96

45

Israël    

Tel Aviv

255

121

Eilat

182

86

Haifa

201

109

Herzliya

209

103

Jerusalem

176

108

Tiberias

207

122

Overige

166

98

Italië    

Rome

142

121

Bologna

127

104

Florence

126

84

Milaan

127

117

Napels

147

90

Palermo

137

112

Trieste

86

124

Turin

154

83

Venice

156

113

Overige

70

76

Ivoorkust    

Abidjan

214

189

Overige

114

68

Jamaica    

Kingston

183

103

Overige

175

94

Japan    

Tokyo

133

96

Fukuoka

77

94

Kobe

81

103

Kyoto

91

98

Nagoya

80

101

Osaka

86

97

Yokohama

90

124

Overige

73

78

Jemen    

Sanaa

176

91

Overige

94

55

Jordanië    

Amman

203

119

Overige

176

69

Kaaimaneilanden    

Alle steden

282

77

Kaapverdië    

Praia

112

88

Overige

114

73

Kameroen    

Yaounde

156

108

Overige

91

57

Kazachstan    

Astana

174

131

Aktau

133

93

Almaty

200

133

Borovoye

114

82

Qyzylorda

95

80

Semipalatinsk

89

76

Ust-Kamenogorsk

91

77

Overige

78

69

Kenia    

Nairobi

256

111

Overige

196

51

Kirgistan

   

Bishkek

274

93

Overige

107

33

Kiribati    

Kiritimati (Christmaseiland)

119

37

Overige

73

40

Koeweit    

Koeweit-Stad

286

97

Kroatië    

Zagreb

219

113

Brijuni

125

70

Dubrovnik

237

112

Opatija

133

81

Split

153

83

Zadar

172

89

Overige

88

61

Laos    

Vientiane

122

63

Overige

80

36

Lesotho    

Maseru

148

58

Overige

121

38

Letland    

Riga

106

68

Overige

64

55

Libanon    

Beiroet

300

176

Overige

175

63

Liberia    

Monrovia

155

87

Overige

48

31

Libië    

Tripoli

224

84

Overige

102

60

Litouwen    

Vilnius

107

66

Overige

71

42

Luxemburg    

Alle steden

159

101

Maagdeneilanden (Amerikaanse)    

Alle steden

309

128

Maagdeneilanden (Britse)    

Alle steden

203

119

Macedonië    

Skopje

90

63

Mavrovo

41

48

Ohrid

44

44

Overige

32

23

Madagascar    

Antananarivo

145

85

Overige

221

50

Malawi    

Lilongwe

218

123

Overige

222

68

Malediven    

Malé

175

107

Overige

380

128

Maleisië    

Kuala Lumpur

94

63

Overige

93

45

Mali    

Bamako

189

55

Overige

49

58

Malta    

Alle steden

126

116

Marokko    

Rabat

189

126

Overige

360

99

Marshall Eilanden    

Majuro

115

77

Overige

114

83

Mauritanië    

Nouakchott

116

77

Overige

47

41

Mauritius    

Port Louis

132

69

Overige

76

47

Mexico    

Mexico-Stad

196

97

Overige

222

81

Micronesië    

Truk

104

88

Overige

145

62

Moldavië    

Chisinau

110

67

Overige

63

44

Monaco    

Alle steden

184

99

Mongolië    

Ulan Bator

117

63

Overige

28

37

Montenegro    

Podgorica

84

43

Bar, Budva, Kotor, Milocer, Petrovac, Tivat, Herceg Novi en Ulcinj

90

41

Kolasin

74

42

Overige

50

23

Montserrat    

Alle steden

140

94

Mozambique    

Maputo

184

108

Overige

218

92

Myanmar    

Yangon

200

79

Overige

278

50

Namibië    

Windhoek

200

55

Overige

124

36

Nauru    

Alle steden

102

57

Nepal    

Kathmandu

177

104

Overige

106

36

Nicaragua    

Managua

107

68

Overige

112

40

Nieuw-Zeeland    

Auckland, Christchurch en Wellington

155

127

Overige

108

99

Niger    

Niamey

158

93

Overige

80

52

Nigeria    

Abuja

213

101

Overige

332

60

Niue    

Alle steden

135

94

Noord-Korea    

Pyongyang

112

60

Overige

68

49

Noorwegen    

Alle steden

124

129

Oeganda    

Kampala

356

115

Overige

221

57

Oekraïne    

Kiev

231

114

Overige

180

78

Oezbekistan    

Tasjkent

103

72

Overige

83

38

Oman    

Muscat

191

112

Overige

218

82

Oostenrijk    

Alle steden

102

119

Oost-Timor    

Dili

146

63

Overige

71

33

Pakistan    

Islamabad

211

83

Overige

161

53

Palau    

Alle steden

171

85

Panama    

Panamá

133

81

Overige

182

67

Papoea-Nieuw-Guinea    

Port Moresby

248

102

Overige

221

71

Paraguay    

Asunción

141

86

Overige

127

63

Peru    

Lima

146

63

Overige

106

57

Polen    

Warsaw

165

97

Overige

109

64

Portugal    

Lissabon

145

113

Overige

46

78

Puerto Rico    

Alle steden

270

117

Qatar    

Doha

211

140

Roemenië    

Boekarest

125

70

Overige

84

50

Rusland    

Moskou

263

161

Bashkortostan

112

63

Irkoetsk

146

82

Kamchatka

106

65

Kazan

155

74

Kemorovo, Perm en Saratov

109

61

Krasnodar

133

69

Moermansk

130

64

Nizhny Novgorod

118

58

Norilsk

141

61

Novosibirsk

113

51

Rostov

198

67

Sakha

158

59

Sochi

210

75

St. Petersburg

177

104

Syktyvkar

167

76

Vladivostok

127

63

Voronezh

119

45

Overige

86

43

Rwanda    

Kigali

342

84

Overige

164

42

Saba    

Alle steden

180

115

Salomons Eilanden    

Honiara

293

133

Overige

104

66

Samoa    

Apia en Upolu

303

93

Overige

300

72

Sao Tomé en Principe    

Sao Tomé

129

86

Overige

60

43

Saoedi-Arabië    

Riyad

245

163

Overige

310

149

Senegal    

Dakar

112

99

Overige

122

55

Servië    

Belgrado

109

56

Overige

82

44

Seychellen    

Victoria

214

92

Overige

239

113

Sierra Leone    

Freetown

209

151

Overige

91

70

Singapore    

Alle steden

223

126

Sint Eustatius    

Alle steden

180

115

Sint Maarten    

Alle steden

180

115

Slovenië    

Ljubljana

137

92

Bled

137

92

Portoroz

135

93

Overige

117

66

Slowakije    

Bratislava

108

78

Overige

66

50

Soedan    

Khartoum

99

99

Overige

111

60

Somalië    

Mogadishu

187

67

Overige

151

36

Spanje    

Madrid

138

85

Barcelona

131

81

San Sebastian

107

87

Valencia

103

74

Overige

90

71

Sri Lanka    

Colombo

160

60

Overige

90

32

St. Lucia    

Alle steden

144

122

St. Vincent / Grenada    

Alle steden

152

101

St.Kitts / Nevis    

Alle steden

212

110

Suriname    

Paramaribo

117

53

Overige

78

25

Swaziland    

Mbabane

93

40

Overige

135

34

Syrië    

Damascus

168

83

Overige

114

40

Tadzjikistan    

Dushanbe

245

67

Overige

53

24

Tanzania    

Dar es Salaam

197

89

Overige

199

50

Thailand    

Bangkok

119

76

Overige

157

57

Togo    

Lomé

191

91

Overige

45

28

Tokelau Eilanden    

Alle steden

26

16

Tonga    

Nuku'Alofa

122

55

Overige

73

29

Trinidad en Tobago    

Trinidad

184

127

Overige

210

115

Tsjaad    

Ndjamena

180

74

Overige

51

42

Tsjechië    

Praag

164

68

Brno

189

58

Cesky Krumlov

163

100

Karlovy Vary

182

59

Olomouc

77

32

Ostrava

205

56

Overige

54

25

Tunesië    

Tunis

83

58

Overige

75

46

Turkije    

Ankara

110

71

Adana

117

63

Afyon

113

66

Antalya

120

77

Bolu

104

64

Bursa, Erzurum en Trabzon

99

58

Diyarbakir

77

61

Gaziantep

75

59

Hatay

71

49

Istanbul

164

81

Izmir

129

83

Kars

141

70

Konya

76

70

Mardin

85

52

Urfa

66

59

Overige

58

49

Turkmenistan    

Asjchabad

143

81

Overige

75

34

Turks- en Caicos Eilanden    

Grand Turk

168

112

Overige

301

127

Tuvalu    

Alle steden

144

46

Uruguay    

Montevideo

122

95

Colonia

133

82

Punta Del Este

404

124

Salto

102

74

Overige

83

65

Vanuatu    

Port Villa

143

95

Overige

175

67

Venezuela    

Caracas

98

37

Overige

106

23

Verenigde Arabische Emiraten    

Abu Dhabi

220

119

Overige

220

97

Verenigde Staten van Amerika    

Washington D.C.

209

123

Boston

261

98

Chicago

254

86

Honolulu

260

84

Los Angeles

246

88

Miami

237

80

New York

354

126

Philadelphia

224

88

San Francisco

255

96

Overige

181

75

Vietnam    

Hanoi

93

64

Overige

90

46

Westbank en Gazastrook    

Jericho

97

62

The Gaza Strip

97

67

Overige

85

61

Westelijke Sahara    

Laayoune

117

75

Zambia    

Lusaka

299

87

Overige

246

56

Zimbabwe    

Harare

117

75

Overige

203

69

Zuid-Afrika    

Pretoria

97

40

Bloemfontein

81

38

Kaapstad

182

53

Durban

174

59

East London

92

38

Johannesburg

121

43

Johannesburg-Sandton

157

59

Magaliesburg/Muldersdrift

139

47

Mmabatho

94

35

Mthatha

88

35

Musina

76

39

Nelspruit

79

38

Pietermaritzburg

83

33

Polokwane

72

42

Port Elizabeth

93

42

Rustenburg

94

44

Sun City

187

51

Tzaneen

74

34

Ulundi

91

31

Uppington

82

31

Overige

55

32

Zuid-Korea    

Seoul

199

156

Overige

199

95

Zuid-Soedan    

Juba

170

67

Overige

188

51

Zweden    

Stockholm

243

137

Overige

174

98

Zwitserland    

Alle steden

211

130

Bijlage II. Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

I. Gebieden met polaire koude in de winter

 • Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

 • China: Peking

 • Finland: Helsinki

 • Groenland: Nuuk

 • IJsland: Reykjavik

 • Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

 • Noord- en Zuidpool

 • Noorwegen: Oslo

 • Oekraïne: Kiew

 • Polen: Warschau

 • Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

 • Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

 • Verenigde Staten: Chicago

 • Zweden: Stockholm

II. Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

 • Angola: Luanda

 • Aruba

 • Bahama's: Nassau

 • Bangladesh: Chittagong, Dakha

 • Barbados: Bridgetown

 • Belize: Belmopan

 • Benin: Cotonou

 • Bolivia: Santa Cruz

 • Bonaire: Kralendijk

 • Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

 • Burkina Faso: Ouagadougou

 • Burundi: Bujumbura

 • Cambodja: Phnom Penh

 • Colombia: Barranquilla

 • Costa Rica: San José

 • Cuba: Havanna

 • Curaçao: Willemstad

 • Djibouti: Djibouti

 • Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

 • El Salvador: San Salvador

 • Equador: Guayaquil

 • Filipijnen: Manila

 • Frans Guyana: Cayenne

 • Gabon: Libreville

 • Ghana: Accra

 • Guatemala: de stad Guatemala

 • Guyana: Georgetown

 • Haïti: Port-au-Prince

 • Honduras: Tegucigalpa

 • Hongkong: Hongkong

 • India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

 • Indonesië: Jakarta

 • Irak: Bagdad

 • Ivoorkust: Abidjan

 • Jamaica: Kingston

 • Kameroen: Douala, Yaoundé

 • Kenia: Mombasa, Nairobi

 • Koeweit: Koeweit

 • Laos: Vientiane

 • Liberia: Monrovia

 • Madagascar: Antanarivo

 • Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

 • Mali: Bamako

 • Martinique: Fort-de-France

 • Mexico: Acapulco

 • Mozambique: Maputo

 • Myanmar (Burma): Rangoon

 • Nicaragua: Managua

 • Nigeria: Lagos

 • Oeganda: Kampala

 • Oman: Muscat

 • Pakistan: Karachi

 • Panama: Panamá

 • Paraquay: Asunción

 • Puerto Rico: San Juan

 • Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

 • Saba: The Bottom

 • Senegal: Dakar

 • Sierra Leone: Freetown

 • Singapore: Singapore

 • Sint Eustatius: Oranjestad

 • Sint Maarten: Philipsburg

 • Somalië: Mogadishu

 • Sri Lanka: Colombo

 • Sudan: Khartoem

 • Suriname: Paramaribo

 • Tanzania: Dar es Salaam

 • Thailand: Bangkok

 • Trinidad: Piarco, Port of Spain

 • Venezuela: Caracas

 • Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

 • Verenigde Staten: Hawaii, Miami

 • Viëtnam: Ho Chi Minhstad

 • Zaïre: Kinshasa

 • Zambia: Lusaka

III. Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

 • Algerije: Algiers

 • Egypte: Cairo

 • Libanon: Beiroet

 • Libië: Tripoli

 • Tunesië: Tunis

IV. Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

 • Argentinië: Buenos Aires

 • Peru: Lima

 • Uruguay: Montevideo

 • Zuid Afrika: Kaapstad