Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Geldend op 07-04-2012

[Regeling vervalt per 06-01-2014]


 • Artikel 114

  • 1. In het vestigingsregister worden over de in artikel 113, eerste lid, aanhef en onder a, bedoelde personen uitsluitend de volgende gegevens opgenomen:

   • a. verwijsgegevens:

    • 1°. gegevens over de naam en de geboorte,

    • 2°. gegevens over het administratienummer,

    • 3°. gegevens over het burgerservicenummer,

    • 4°. gegevens over de gemeente van inschrijving;

   • b. administratieve gegevens in verband met de verwijsgegevens.

  • 2. De in het eerste lid onder a, sub 4°, bedoelde verwijsgegevens worden opgenomen naar de juiste staat van die gegevens bij de inschrijving op grond van artikel 26.

  • 3. Een verwijsgegeven dat in het vestigingsregister is opgenomen blijft daarin opgenomen.

  • 4. Als verwijsgegevens worden de gegevens opgenomen die zijn vermeld in bijlage II, onder B, bij deze wet.

  • 5. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke administratieve gegevens in verband met de verwijsgegevens worden opgenomen. De verwijdering en de vernietiging van deze gegevens worden bij of krachtens de maatregel geregeld.