Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Geldend op 20-03-2012

[Regeling vervalt per 06-01-2014]


 • Artikel 108

  • 1. Het administratienummer wordt buiten de gevallen, bedoeld in de artikelen 99 en 100a, niet door een derde gebruikt. In een geval als bedoeld in artikel 99 wordt het administratienummer slechts door de derde gebruikt, voor zover dit noodzakelijk is voor een doelmatige verstrekking van de desbetreffende gegevens uit de basisadministraties aan de derde.

  • 2. Het administratienummer wordt door een afnemer niet medegedeeld aan derden. Het administratienummer wordt door een derde als bedoeld in artikel 99, niet medegedeeld aan afnemers of aan andere derden.

  • 3. In afwijking van het tweede lid kan Onze Minister van Financiën het administratienummer mededelen aan een derde als bedoeld in artikel 99, voor zover:

   • a. het administratienummer medegedeeld wordt in verband met de afstemming van de gegevens van de derde op de gegevens in de basisadministraties en

   • b. de mededeling is toegestaan in een ten aanzien van de derde genomen besluit als bedoeld in artikel 99, achtste lid.