Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Geldend op 04-03-2012

[Regeling vervalt per 06-01-2014]


 • Artikel 83

  Een beslissing van het college van burgemeester en wethouders om:

  • a. aan een aangifte geen of slechts ten dele gevolg te geven;

  • b. een gegeven over de burgerlijke staat niet op te nemen, dan wel een geschrift daarover dat als akte is aangeboden niet als zodanig aan te merken;

  • c. een gegeven over de nationaliteit niet op te nemen;

  • d. ambtshalve over te gaan tot inschrijving, of tot opneming van gegevens in het geval dat inschrijving of opneming op grond van een aangifte had moeten geschieden;

  • e. bij een opgenomen algemeen gegeven een aantekening over de onjuistheid van dat gegeven of over de strijdigheid daarvan met de Nederlandse openbare orde te plaatsen;

  • f. niet te voldoen aan een verzoek als bedoeld in de artikelen 79 tot en met 82,

  wordt gelijkgesteld met een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.