Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Geldend op 04-03-2012

[Regeling vervalt per 06-01-2014]


  • Artikel 80

    • 1. Het college van burgemeester en wethouders neemt op schriftelijk verzoek van de daartoe krachtens artikel 9, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek bevoegde ingeschrevene binnen vier weken op zijn persoonslijst de gegevens op over het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner.

    • 2. Het college van burgemeester en wethouders wijzigt, in afwijking van artikel 37, vierde lid, op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, binnen vier weken op zijn persoonslijst de algemene gegevens over de naam en het geslacht van een ouder of het algemeen gegeven over de naam van het kind van de ingeschrevene, in verband met een rechterlijke last tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte.

    • 3. Het college van burgemeester en wethouders doet van de opneming van de gegevens terstond schriftelijk mededeling aan de verzoeker.