Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Geldend op 04-03-2012

[Regeling vervalt per 06-01-2014]


  • Artikel 22

    • 1. In een regeling tot wijziging van de in artikel 16 bedoelde regels kan worden bepaald dat de afnemer of de derde slechts bevoegd is uitvoering te geven aan de gewijzigde regels met toestemming van Onze Minister.

    • 3. Een regeling tot wijziging van de in artikel 16 bedoelde regels waarin de in het eerste lid bedoelde bepaling is opgenomen, wordt niet vastgesteld dan nadat de betrokken gemeenten, afnemers en derden de mogelijkheid is geboden hun zienswijze omtrent het voorstel tot wijziging naar voren te brengen.