Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Geldend op 04-03-2012

[Regeling vervalt per 06-01-2014]


 • Artikel 12

  • 1. Onze Minister kan het college van burgemeester en wethouders een aanwijzing geven in verband met de uitvoering van de in artikel 6, eerste lid, bedoelde regels indien:

   • a. het college van burgemeester en wethouders niet voor het tijdstip, bedoeld in artikel 8, een in dat artikel bedoeld verzoek heeft ingediend;

   • b. uit een onderzoek als bedoeld in artikel 9 blijkt, dat de inrichting, de werking of de beveiliging van de in dat artikel bedoelde voorzieningen, op de in het onderzoek opgenomen onderdelen niet voldoet aan de regels, bedoeld in artikel 6, eerste lid;

   • c. uit een onderzoek als bedoeld in artikel 11 blijkt, dat de inrichting, de werking of de beveiliging van de basisadministratie, op de in het onderzoek opgenomen onderdelen niet voldoet aan de regels, bedoeld in artikel 6, eerste lid.

  • 2. Het college van burgemeester en wethouders is verplicht binnen een door Onze Minister te stellen termijn aan de aanwijzing te voldoen.