Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling subsidiebedrag Besluit uitkeringen regioprogramma Zuid-Limburg 1993/1994[Regeling vervallen per 11-06-2005.]

Geldend van 27-05-1994 t/m 10-06-2005

Vaststelling subsidiebedrag Besluit uitkeringen regioprogramma Zuid-Limburg 1993/1994

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4 van het Besluit uitkeringen regioprogramma's Zuid-Limburg 1993/94;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag dat beschikbaar is voor het in 1994 doen van toezeggingen op grond van het Besluit uitkeringen regioprogramma's Zuid-Limburg 1993/94 wordt vastgesteld op f 14.872.000,00.

Artikel 2 [Vervallen per 11-06-2005]

Voor het doen van toezeggingen met betrekking tot projecten, die worden uitgevoerd in de gemeenten

 • Brunssum,

 • Heerlen,

 • Kerkrade,

 • Landgraaf,

 • Nuth,

 • Onderbanken,

 • Simpelveld of

 • Voerendaal

is beschikbaar: f 10.347.000.00.

Artikel 3 [Vervallen per 11-06-2005]

Voor het doen van toezeggingen met betrekking tot projecten, die worden uitgevoerd in de gemeenten

 • Beek,

 • Born,

 • Geleen,

 • Schinnen,

 • Sittard,

 • Stein,

 • Susteren,

 • Vaals of

 • Wittem

is beschikbaar f 4.525.000,00.

Artikel 4 [Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 mei 1994

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Y.C.M.T. van Rooy