Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit wijziging huurprijzen woonwagens[Regeling materieel uitgewerkt per 15-07-2011.]

Geldend van 01-07-1994 t/m heden

Besluit wijziging huurprijzen woonwagens

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

gelet op artikel 4, vierde lid, van de Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies;

Besluit:

De huurprijs bedoeld in artikel 20 van de Regeling geldelijke steun huurwoningen met ingang van 1 juli 1994 vast te stellen op de huurprijs zoals in het kader van hiervoor genoemde regeling per 1 juli 1993 is bepaald, verhoogd met 5,5%.

's-Gravenhage, 3 mei 1994

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma