Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wegenverkeerswet 1994

Wetstechnische informatie voor Artikel 1


Informatie geldend op 10-11-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels, artikel: 3
 2. Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, artikel: 2.12.1
 3. Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer, artikel: 1
 4. Besluit geluidproduktie bromfietsen, artikel: 1
 5. Besluit omgevingsrecht, bijlage: Bijlage II
 6. Besluit personenvervoer 2000, artikel: 7a
 7. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, artikel: 1
 8. Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen, artikel: 1
 9. Besluit vaststelling Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op waterstof, bijlage: Bijlage
 10. Besluit vrijstelling voor fietsen met trapondersteuning van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, artikel: 1
 11. Bouwbesluit 2003, artikel: 1.1
 12. Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994, artikelen: 46 , 47 , 48
 13. Kaderbesluit MRB, tekst: Tekst
 14. Kentekenreglement, artikelen: 1 , 1a
 15. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, artikel: 21
 16. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A, artikel: 1
 17. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM, artikel: 1
 18. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B, artikel: 1
 19. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie C, artikel: 1
 20. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie D, artikel: 1
 21. Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties, artikel: 1
 22. Regeling voertuigen, artikelen: 1.1 , 3.1
 23. Reglement rijbewijzen, artikelen: 15 , 5
 24. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), artikelen: 1 , 20 , 21 , 32 , 35c , 5
 25. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer, artikel: 1
 26. Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, artikelen: 45 , 57a , 58
 27. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001, artikel: 13
 28. Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling, artikelen: 10 , 5 , 8 , 9
 29. Wegenverkeerswet 1994, artikelen: 108 , 168 , 170 , 179 , 48
 30. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, artikel: 1
 31. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, artikel: 2
 32. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikel: 1
 33. Wet bereikbaarheid en mobiliteit, artikel: 4
 34. Wet milieubeheer, bijlage: 2
 35. Wet op de accijns, artikelen: 71b , 71c
 36. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, artikelen: 3 , 4
 37. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, artikelen: 2 , 52 , 65 , 7
 38. Wet wegvervoer goederen, artikel: 1.1
 39. Wijzigingsbesluit Wet op de rechterlijke organisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout (Stb. 155), en aanpassing van lagere regelgeving aan die wet, artikel: 1
 40. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001), artikel: XVIB

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 12-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2015

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 313

33899

10-12-2014

Stb. 2014, 554

01-01-2014

 

Wijziging

16-10-2013

Stb. 2013, 501

32766

25-11-2013

Stb. 2013, 502

31-08-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 333

33504

19-06-2013

Stb. 2013, 333

01-01-2013

 

Wijziging

13-09-2012

Stb. 2012, 442

33250

27-11-2012

Stb. 2012, 619

01-12-2011

 

Wijziging

04-06-2010

Stb. 2010, 259

31896

07-11-2011

Stb. 2011, 527

01-01-2011

 

Wijziging

30-09-2010

Stb. 2010, 744

32225

16-12-2010

Stb. 2010, 865

01-05-2009

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2009, 38

31562

07-04-2009

Stb. 2009, 184

14-03-2007

 

Wijziging

02-11-2006

Stb. 2006, 616

30476

17-02-2007

Stb. 2007, 87

01-09-2005

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 281

29910

23-07-2005

Stb. 2005, 404

Alg. 1

01-08-2002

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 250

27840

Stb. 2002, 376

01-09-2001

 

Wijziging

05-04-2001

Stb. 2001, 180

26410

05-07-2001

Stb. 2001, 337

Alg. 2
Inwtr. 3

01-03-2000

 

Wijziging

11-11-1999

Stb. 1999, 504

26554

12-02-2000

Stb. 2000, 91

01-07-1996

 

Wijziging

29-03-1996

Stb. 1996, 257

22961

19-06-1996

Stb. 1996, 325

01-06-1996

 

Wijziging

24-05-1996

Stb. 1996, 276

24496

30-05-1996

Stb. 1996, 279

 

Wijziging

21-04-1994

Stb. 1994, 475

22495

30-05-1996

Stb. 1996, 279

01-01-1995

 

Wijziging

17-11-1994

Stb. 1994, 858

23664

15-12-1994

Stb. 1994, 919

Inwtr. 4

 

Nieuwe regeling

21-04-1994

Stb. 1994, 475

22495

15-12-1994

Stb. 1994, 919

 

Wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 • 1)

  Artikel IV van de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen) (Stb. 2005, 281) bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 2)

  Abusievelijk is door Stb. 2001/180 een tweede onderdeel p toegevoegd.

 • 3)

  Treedt in werking als de Wet bescherming persoonsgegevens in werking treedt.

 • 4)

  Eerste lid, onderdeel o, en tweede en derde lid treden voor wat betreft aanhangwagens die na 31 augustus 2002 in het verkeer zijn gebracht in werking bij Stb. 2002/442 op 1 september 2002.

  Eerste lid, onderdeel o, en tweede en derde lid treden voor wat betreft aanhangwagens die voor 1 september 2002 in het verkeer zijn gebracht in werking bij Stb. 2002/442 op 1 september 2003.