Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing bevoegde autoriteit Scheepvaartreglement Eemsmonding

Geldend van 01-04-1994 t/m heden

Aanwijzing bevoegde autoriteit Scheepvaartreglement Eemsmonding

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van het Scheepvaartreglement Eemsmonding;

Besluit:

Artikel 1

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van het Scheepvaartreglement Eemsmonding is met ingang van 1 april 1994: de hoofdingenieur-directeur in de directie Noord-Nederland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat.

Artikel 2

Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 31 maart 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen