Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Algemene wet gelijke behandeling

Wetstechnische informatie voor Artikel 27


Informatie geldend op 27-02-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 06-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2005

 

Vervallen

09-09-2004

Stb. 2004, 493

29008

09-09-2004

Stb. 2004, 493

01-09-1994

 

Nieuwe regeling

02-03-1994

Stb. 1994, 230

22014

02-03-1994

Stb. 1994, 230