Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Gegevens voor register art.552i, lid 3, WvS[Regeling vervalt per 01-07-2018.]

Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Gegevens voor register art.552i, lid 3, WvS

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 552i, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

Het register, bedoeld in artikel 553i, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, bevat de volgende gegevens:

 • a. de datum waarop het verzoek is gedaan;

 • b. de aard van het verzoek;

 • c. de naam van de verdachte met betrekking tot wie het verzoek is gedaan;

 • d. de verzoeker;

 • e. de hoedanigheid van de verzoeker;

 • f. de behandelend ambtenaar van politie en de regio waar deze werkzaam is;

 • g. het gevolg dat aan het verzoek is gegeven;

 • h. de redenen voor afwijzing van het verzoek;

 • i. de datum van verstrekking;

 • j. de omschrijving van de verstrekte gegevens;

 • k. eventuele bijzonderheden met betrekking tot het verzoek.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 december 1993

De

Minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin