Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling heffing lichte olie, halfzware olie en gasolie 1994

Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Regeling heffing lichte olie, halfzware olie en gasolie 1994

De Staatssecretaris van Financiƫn,

Gelet op artikel XI, zesde lid, van de Wet van 24 december 1993 tot wijziging van een aantal belastingwetten en van de Wet Infrastructuurfonds in het kader van het belastingplan 1994;

Besluit:

Artikel I

  • 2 De aangifte wordt gedaan in tweevoud.

Artikel II

De belasting wordt overeenkomstig de aangifte voldaan uiterlijk 31 januari 1994.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

De

Staatssecretaris

van Financiƫn,

J.J. van Amelsvoort