Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op de rechtsbijstand

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk VIII Toezicht op de naleving


Informatie geldend op 13-06-2012


Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit hoofdstuk als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van hoofdstuk

(geldig op 10-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1994

 

Nieuwe regeling

23-12-1993

Stb. 1993, 775

22609

23-12-1993

Stb. 1993, 775