Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing voorrang hebbende regelingen ziekenfondsverzekering[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing voorrang hebbende regelingen ziekenfondsverzekering

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelet op de artikel 15, derde lid, van het Aanwijzingsbesluit verplichtverzekerden Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

Als publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor ambtenaren als bedoeld in artikel 15, derde lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw worden aangewezen:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

De Beschikking aanwijzing voorrang hebbende regeling ziekenfondsverzekering 1971 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1993.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing voorrang hebbende regelingen ziekenfondsverzekering. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

Hans J. Simons