Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening tarief inlichtingen accountantsregister[Regeling vervallen per 29-08-2013.]

Geldend van 04-09-2005 t/m 28-08-2013

Verordening tarief inlichtingen accountantsregister

Artikel 1 [Vervallen per 29-08-2013]

Het tarief, bedoeld in artikel 37, tweede lid Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, wordt vastgesteld op € 25,– per schriftelijke mededeling per persoon. Dit bedrag moet vooraf worden voldaan aan de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten te ’s-Gravenhage.

Artikel 2 [Vervallen per 29-08-2013]

  • 1 Deze verordening treedt in werking op de tweede dag na publikatie in de Staatscourant.

  • 2 Zij kan worden aangehaald onder de naam: Verordening tarief inlichtingen accountantsregister.