Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoering artikel 60 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten[Regeling vervallen per 01-05-2009.]

Geldend van 10-09-1993 t/m 30-04-2009

Uitvoering artikel 60 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 60 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-05-2009]

  • 2 De adjunct-secretarissen worden benoemd door de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2 [Vervallen per 01-05-2009]

  • 1 De secretaris heeft de leiding van het secretariaat.

  • 2 Hij is belast met de administratieve arbeid, verbonden aan de taken van de raad en draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van het verhandelde ter zitting van de raad.

Artikel 3 [Vervallen per 01-05-2009]

Bij diens afwezigheid wordt de secretaris vervangen door een adjunct-secretaris.

Artikel 4 [Vervallen per 01-05-2009]

Artikel 58 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten is van toepassing op de adjunct-secretarissen.

Artikel 5 [Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 september 1993.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen