Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 01-06-1993 t/m 23-01-2004

Wijziging Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 13, eerste en tweede lid, 19, 27 en 28 van de Landbouwwet;

Gehoord het Produktschap voor Pluimvee en Eieren en het Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992.]

Artikel II [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992.]

Artikel III [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

J.D. Gabor