Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Burgerlijk Wetboek Boek 7A

Wetstechnische informatie voor Artikel 1637l


Informatie geldend op 11-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 09-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-04-1997

 

Vervallen

06-06-1996

Stb. 1996, 406

23438

10-01-1997

Stb. 1997, 37

01-02-1909

 

Wijziging

13-07-1907

Stb. 1907, 193

21-10-1908

Stb. 1908, 324