Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (1993)

Geldend van 01-07-1993 t/m heden

Wijziging uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 26 van de Invorderingswet 1990,

Besluit:

Artikel I

[Red: De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt gewijzigd.]

Artikel II

In afwijking in zoverre van artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt ten aanzien van de belastingschuldige die, anders dan op commerciële basis, samen met een of meer anderen een woning bewoont terwijl geen sprake is van een duurzaam gezamenlijke huishouding, als kosten van bestaan als bedoeld in artikel 13 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 in aanmerking genomen een bedrag van f 1067 zolang dit bedrag uitgaat boven 90% van de normuitkering voor een alleenstaande woningdeler van 23 jaar of ouder.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1993.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M.J.J. van Amelsvoort