Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op de naburige rechten

Wetstechnische informatie voor Artikel 31


Informatie geldend op 27-02-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanwijzing intellectuele-eigendomsfraude, tekst: Tekst
  2. Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude, tekst: Tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 12-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

26-03-2008

 

Vervallen

13-03-2008

Stb. 2008, 85

31248

13-03-2008

Stb. 2008, 85

01-07-1993

 

Nieuwe regeling

18-03-1993

Stb. 1993, 178

21244

29-04-1993

Stb. 1993, 244