Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op de naburige rechten

Wetstechnische informatie voor Artikel 23


Informatie geldend op 27-02-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

  1. Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanwijzing intellectuele-eigendomsfraude, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
  2. Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
  3. Uitleveringswet, artikel: 51a
  4. Wet op de naburige rechten, artikel: 26

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 09-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-1993

 

Nieuwe regeling

18-03-1993

Stb. 1993, 178

21244

29-04-1993

Stb. 1993, 244