Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Toekenning bevoegdheid tot uitvaardigen dwangbevel handhaving verkeersvoorschriften

Geldend van 16-02-1993 t/m heden

Toekenning bevoegdheid tot uitvaardigen dwangbevel handhaving verkeersvoorschriften

I

De officier van justitie in het arrondissement Leeuwarden aan te wijzen als de officier van justitie, bevoegd tot het uitvaardigen in het gehele land van het dwangbevel, bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Stb. 1990, 435).

II

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 05-02-1993

De

Minister

voornoemd,
Namens de

Minister

,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter