Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging Besluit vergoedingen Wet op de Geneesmiddelenvoorziening[Regeling vervallen per 01-07-2007.]

Geldend van 01-02-1993 t/m 30-06-2007

Wijziging Besluit vergoedingen Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408), en op de artikelen 47, derde lid, en 56, vierde lid, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten (Stb. 1977, 538),

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-07-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit vergoedingen Wet op de Geneesmiddelenvoorziening.]

Artikel II [Vervallen per 01-07-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit vergoedingen Wet op de Geneesmiddelenvoorziening.]

Artikel III [Vervallen per 01-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons