Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen[Regeling vervallen per 17-10-2007.]

Geldend van 01-01-2000 t/m 16-10-2007

Mandaatbesluit College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 17-10-2007]

Mandaat wordt verleend aan het college om namens ‘Onze betrokken Minister’ als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 methoden goed te keuren als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2000]

Artikel 3 [Vervallen per 17-10-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen.

's-Gravenhage, 24 december 1992

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.D. Gabor

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Voor deze:

J. Jessurun

(Plv. Secretaris-Generaal)