Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet toezicht kredietwezen 1992

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Wetstechnische informatie voor Artikel 90


Informatie geldend op 16-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 14-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2007

 

Intrekking regeling

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

01-07-2002

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 330

28189

25-06-2002

Stb. 2002, 336

Inwtr. 1

01-01-2000

 

Wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 509

25821

21-12-1999

Stb. 1999, 588

20-10-1999

 

Wijziging

02-07-1999

Stb. 1999, 342

24456

19-08-1999

Stb. 1999, 431

01-01-1994

 

Nieuwe regeling

23-12-1992

Stb. 1992, 722

22665

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Vervallen

23-12-1992

Stb. 1992, 722

22665

23-12-1993

Stb. 1993, 693

Opmerkingen

  • 1)

    De datum van inwerkingtreding was oorspronkelijk ingevolge artikel 12, tweede lid van de Tijdelijke referendumwet van rechtswege opgeschort tot 06/08/2002. De betreffende wet was echter niet referendabel (correctie Staatscourant nr. 134, 17 juli 2002).