Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend op 11-03-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 9.38c. Begripsbepaling

  In deze paragraaf en artikel 9.46 wordt onder medezeggenschapsorgaan verstaan:

  • a. de gezamenlijke vergadering,

  • b. de ondernemingsraad,

  • c. het orgaan dat is ingesteld op grond van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid, tweede volzin,

  • d. de universiteitsraad,

  • e. de faculteitsraad,

  • f. de dienstraad, bedoeld in artikel 9.50,

  • g. geledingen van de organen onder a tot en met f.