Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend op 07-04-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

  In deze bijlage zijn in de onderdelen a tot en met i opgenomen de bekostigde instellingen voor hoger onderwijs, bedoeld in artikel 1.8, eerste lid, en zijn in onderdeel j opgenomen de academische ziekenhuizen, bedoeld in artikel 1.13, eerste lid.

  De namen van rechtspersonen in deze bijlage worden weergegeven zoals zij luiden op 1 januari 2004.

  • a. De openbare universiteiten te Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Delft, Wageningen, Eindhoven, Enschede, Rotterdam en Maastricht.

  • b. De bijzondere universiteit te:

   • - Amsterdam, uitgaande van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs;

   • - Nijmegen, uitgaande van de Stichting Katholieke Universiteit;

   • - Tilburg, uitgaande van de Stichting Katholieke Universiteit Brabant.

  • c. De rechtspersoonlijkheid bezittende openbare hogescholen te Leeuwarden en Velp.

  • d. (vacant)

  • e. (vacant)

  • f. (vacant)

  • g. De bijzondere hogescholen:

   • Agrarische Hogeschool Larenstein, uitgaande van de Stichting Van Hall Larenstein;

   • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, uitgaande van de Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten;

   • ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten, uitgaande van de Stichting ArtEZ;

   • Avans Hogeschool, uitgaande van de Stichting Avans;

   • Christelijke Agrarische Hogeschool, uitgaande van de stichting Christelijke Agrarische Hogeschool;

   • Christelijke Hogeschool Ede, uitgaande van de Stichting voor Christelijk Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag;

   • Christelijke Hogeschool Windesheim, uitgaande van de Vereniging Christelijk Hoger Onderwijs;

   • Codarts, Hogeschool voor de Kunsten, uitgaande van de Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten;

   • Design Academy, uitgaande van de Stichting The Design Academy;

   • Fontys Hogeschool Eindhoven, uitgaande van de Stichting Fontys;

   • Fontys Hogeschool ’s-Hertogenbosch, uitgaande van de Stichting Fontys;

   • Fontys Hogeschool Roermond, uitgaande van de Stichting Fontys;

   • Fontys Hogeschool Sittard, uitgaande van de Stichting Fontys;

   • Fontys Hogeschool Tilburg, uitgaande van de Stichting Fontys;

   • Fontys Hogeschool Venlo, uitgaande van de Stichting Fontys;

   • Fontys Pedagogische Hogeschool Eindhoven uitgaande van de Stichting Fontys;

   • Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, uitgaande van de Stichting Fontys;

   • Gereformeerde Hogeschool, uitgaande van de Stichting voor Gereformeerd Hoger Beroepsonderwijs;

   • Haagse Hogeschool, uitgaande van de Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden en Rijnstreek;

   • Hanzehogeschool Groningen, uitgaande van de Stichting Hanzehogeschool Groningen;

   • HAS Den Bosch, uitgaande van de Stichting Agrarische Hogeschool Den Bosch van de Katholieke Nederlandse Boeren en Tuinders Bond;

   • Hogeschool van Amsterdam, uitgaande van de Stichting Hogeschool van Amsterdam;

   • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, uitgaande van de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen;

   • Hogeschool «De Driestar», uitgaande van de Stichting voor Christelijk Hoger Onderwijs op Reformatorische grondslag «De Driestar»;

   • Hogeschool «De Kempel», uitgaande van de Stichting «De Kempel»;

   • Hogeschool Domstad Katholieke lerarenopleiding basisonderwijs, uitgaande van de Stichting Katholieke Opleiding tot Leraren in het Basisonderwijs;

   • Hogeschool Edith Stein, uitgaande van de Stichting Onderwijs Centrum Twente;

   • Hogeschool Helicon, uitgaande van de Stichting Hogeschool Helicon, onderwijs vanuit antroposofie;

   • Hogeschool INHOLLAND, uitgaande van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland;

   • Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar, uitgaande van de Stichting voor de Protestants Christelijke en de Rooms-Katholieke lerarenopleiding voor het Basisonderwijs in Noord-Holland;

   • Hogeschool Leiden, uitgaande van Stichting Hogeschool Leiden;

   • Hogeschool Rotterdam, uitgaande van de Stichting Hogeschool Rotterdam;

   • Hogeschool Utrecht, uitgaande van de Stichting Hogeschool Utrecht;

   • Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans, uitgaande van de Stichting Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans;

   • Hogeschool voor Beeldende Kunst en Vormgeving, uitgaande van de Stichting Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam;

   • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, uitgaande van de Stichting hogeschool voor de Kunsten Utrecht;

   • Hogeschool Zeeland, uitgaande van de Stichting Hogeschool Zeeland;

   • Hogeschool Zuyd, uitgaande van de Stichting Hogeschool Zuyd;

   • Hotelschool Den Haag, uitgaande van de Stichting Hotelschool Den Haag;

   • Iselinge, educatieve faculteit, uitgaande van de Stichting IJsselgroep Iselinge;

   • Katholieke PABO, uitgaande van de Stichting Katholieke Opleiding tot Leraren in het Basisonderwijs;

   • Marnix Academie Prot. Chr. hogeschool Lerarenopleiding basisonderwijs, uitgaande van de Stichting Protestants Christelijke Hoger Beroepsonderwijs Utrecht;

   • NHTV Internationale Hogeschool, uitgaande van de Stichting NHTV Internationale Hogeschool te Breda;

   • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, uitgaande van de Stichting Noordelijke Hogeschool Leeuwarden;

   • Saxion Hogescholen, uitgaande van de Stichting Saxion;

   • Stenden Hogeschool, Christelijke Hogeschool Nederland, uitgaande van de Stichting Stenden Hogeschool;

   • Stenden Hogeschool Drenthe, uitgaande van de Stichting Stenden Hogeschool;

   • STOAS Hogeschool, Wageningen, uitgaande van de Stichting STOAS;

   • Van Hall Instituut, uitgaande van de Stichting Van Hall Larenstein.

  • h. de Open Universiteit te Heerlen.

  • i. de levensbeschouwelijke universiteiten:

   • Protestantse Theologische Universiteit te Kampen, uitgaande van de Protestantse Kerk in Nederland;

   • Theologische Universiteit der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn, uitgaande van het kerkgenootschap Christelijke Gereformeerde Kerken;

   • Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, uitgaande van de Stichting Universiteit voor Humanistiek.

   • Theologische Universiteit, uitgaande van de gezamenlijke rechtspersoonlijkheid bezittende Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) te Kampen.

  • j.

   • 1. De rechtspersoonlijkheid bezittende academische ziekenhuizen bij de openbare universiteiten te:

    • - Leiden,

    • - Groningen,

    • - Amsterdam,

    • - Utrecht,

    • - Rotterdam,

    • - Maastricht.

   • 2. De academische ziekenhuizen bij de bijzondere universiteiten te Amsterdam en Nijmegen.