Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Geldend op 04-03-2012


  • Artikel 119

    • 1.De in artikel 114 bedoelde ambtenaren die een monster hebben genomen, stellen dit in handen van die instelling die voor onderzoek daarvan door Onze Minister is aangewezen.

    • 2.Het monster wordt zo spoedig mogelijk door de aangewezen instelling onderzocht.