Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Geldend op 30-07-2009


 • Artikel 81c

  • 1.Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor een goede uitvoering van EG-verordeningen.

  • 2.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter implementatie van EG-richtlijnen.

  • 3.Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ter implementatie van EG-beschikkingen.

  • 4.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter implementatie van overeenkomsten betreffende niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten tussen de Europese Gemeenschap en een of meer derde landen of internationale organisaties.

  • 5.De regels, bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, kunnen betrekking hebben op:

   • a. het aanwijzen van een bevoegde autoriteit;

   • b. het verlenen, schorsen en intrekken van erkenningen en vergunningen;

   • c. het behandelen en gebruiken van dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten;

   • d. het handelen in dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten;

   • e. het uitvoeren van controles en inspecties waar dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten aanwezig zijn of kunnen zijn.