Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Geldend op 04-03-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 76

  • 1.Onverminderd het bepaalde bij artikel 55 worden ter bevordering van de raszuiverheid of ter verbetering van de raskenmerken bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen gesteld omtrent het fokken met dieren van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen veesoorten.

  • 2.De in het eerste lid bedoelde regelen kunnen betrekking hebben op:

   • a. de voorwaarden voor de erkenning door Onze Minister van instellingen, die stamboeken bijhouden;

   • b. de eisen, waaraan dieren moeten voldoen om voor inschrijving in een stamboek in aanmerking te komen;

   • c. de certificaten, die worden afgegeven ten bewijze van de inschrijving van dieren in een stamboek;

   • d. het keuren van dieren;

   • e. de methoden, die worden gebruikt bij onderzoek naar en de beoordeling van de prestaties en de genetische waarde van dieren;

   • f. de handel in sperma, eicellen en embryo's;

   • g. de voorwaarden voor toelating van fokdieren tot de voortplanting.