Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet luchtvaart

Geldend op 06-05-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 8.1

  • 1. Luchthavens zijn te onderscheiden in:

   • a. de luchthaven Schiphol,

   • b. overige burgerluchthavens, en

   • c. militaire luchthavens.

  • 2. Overige burgerluchthavens zijn van regionale betekenis of van nationale betekenis. Deze luchthavens zijn van nationale betekenis indien:

   • a. zij zijn gelegen buiten provinciegrenzen zoals bepaald bij of krachtens de Provinciewet, of

   • b. dit bij wet is bepaald.

  • 3. Luchthavens van nationale betekenis zijn:

   • a. de luchthaven Lelystad,

   • b. de luchthaven Eelde,

   • c. de luchthaven Maastricht, en

   • d. de luchthaven Rotterdam.

  • 4. Indien het militaire gebruik van een militaire luchthaven, met uitzondering van de militaire luchthaven Twenthe, wordt beëindigd door intrekking van:

   • a. de aanwijzing op grond van de Luchtvaartwet van die luchthaven als militaire luchthaven, of

   • b. het luchthavenbesluit dat op deze luchthaven betrekking heeft,

   en op die plaats een burgerluchthaven wordt gevestigd, dan is deze luchthaven van nationale betekenis.

  • 5. In afwijking van het vierde lid kan bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld dat een luchthaven als bedoeld in dat lid van regionale betekenis is.

  • 6. De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

  • 7. Indien het militaire gebruik van de militaire luchthaven Twenthe wordt beëindigd door intrekking van:

   • a. de aanwijzing op grond van de Luchtvaartwet van die luchthaven als militaire luchthaven, of

   • b. het luchthavenbesluit dat op deze luchthaven betrekking heeft,

   en op die plaats een burgerluchthaven wordt gevestigd, dan is deze luchthaven van nationale betekenis.