Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Algemene wet bestuursrecht

Geldend op 03-05-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

  • Artikel 8:24

    • 1. Partijen kunnen zich laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.

    • 2. De rechtbank kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

    • 3. Het tweede lid is niet van toepassing ten aanzien van advocaten.